Back to top

Halmashauri kutoa eneo linalotumiwa na vijana wengi kujiajiri na kumilikisha mwekezaji. Je inasaidia maendeleo ya makundi haya "?